سه‌شنبه، آبان ۲۳، ۱۳۹۶

قصه برای کودکان و نو جوانان - بخش ۶۰ مرزبان نامه (برزگر و مار) - قصه گو ح. پرهام

بسوی سیمرغ (منظومه منطق الطیر اثر شیخ عطار نیشابوری به نثر پارسی) - نعمت الله قاضی (شکیب)

جمعه، آبان ۱۹، ۱۳۹۶

جوهر فرد - عبدی بیگ شیرازی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
جوهر فرد - عبدی بیگ شیرازی 
آکادمی علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان
انستیتوی ملل خاور نزدیک و میانه
به کوشش: ابوالفضل هاشم اوغلی رحیموف
اداره انتشارات دانش
شعبه ادبیات خاور
مسکو - سال ۱۹۷۹
 

پنجشنبه، آبان ۱۸، ۱۳۹۶

لبخندهای یک شب تابستانی، شرم (دو فیلمنامه) - اینگمار برگمان / غلامرضا صراف

قصه برای کودکان و نو جوانان - بخش ۵۹ مرزبان نامه (مار و مار افسای) - قصه گو ح. پرهام

پنجشنبه، آبان ۱۱، ۱۳۹۶